EMDR

Jeg er trænet i, og modtager supervision i EMDR terapi.

EMDR er en af kun to WHO anbefalede behandlinger af PTSD. Den anden anbefalede behandling er kognetiv adfærdsterapi som jeg også er trænet i fra Institut for gestaltanalyse.

EMDR er en terapi form, hvor du ikke bliver re-tramautiseret, du skal ikke genopleve oplevelsen eller oplevelserne.

Også omkring PTSD er der misforståelser: en af de væsentligeste er, at de fleste tror at PTSD kun er noget som voldtægtsofre, udsendte soldater, røveriofre m.m kan få – Det er bestemt også rigtigt, at det kan de! Men et traume kan være at du som lille ikke kunne få din mors opmærksomhed fordi hun var i gang med at tale med en veninde – Situationen når man ser den som ældre virker måske helt ufarlig, og helt utraumatisk, men for det lille barn var den situation et spørgsmål om liv og død – den den lille´s virkelighed – derfor har det sat sig som et traume.

Som jeg definerer PTSD er; when past is present – når fortiden forstyrrer nutiden, og formålet er, at fortiden skal være fortid, så nutid kan være nutid.

EMDR er en form for vågen hypnose (åbne øjne) , og det giver rigtig god mening at koble med dyb hypnose

Teknikken er kort forklaret, at jeg vil bede dig om at bringe den del af oplevelsen/situationen/ begivenheden frem, som føles mest forstyrrende sammen med den negative selvopfattelse (selverkendelse), følelsen og hvordan denne følelse mærkes i kroppen. Du skal så holde dette for dit indre øje, medens du med øjnene følger min finger eller anden form for bilateral stimulation, som på skift bevæges vandret mellem højre og venstre side af din krop. Ved øjenbevægelse er det øjnene der skifter fra højre til venstre ved at følge min finger.

Fordelen ved EMDR er, at det ikke er nødvendigt at genopleve (snakke om) traumet – Dette minsker risikoen for sekundær traumatiseringer, og unødvendigt ubehag.