Når du vælger mig…

Som din terapeut, så sikrer du dig en terapeut, som professionelt ALTID efterkommer og efterlever de, af psykoterapeutforeningen og National Guild of Hypnostists´, fastsatte krav for tavshedspligt, etik og moral.

Kravene kan findes på

  • www.psykoterapeutforeningen.dk
  • www.ngh.net

Tavshedspligten er hos mig fuldkommen og journaler opbevares bag dobbelt låste døre. Jeg har af data tilsynet tilladelse til at opbevare journaler i optil 6 mdr. efter endt behandling.