Når du vælger mig…

Når du vælger mig som din terapeut, så sikrer du dig en terapeut, som professionelt ALTID efterkommer og efterlever de, af psykoterapeutforeningen og National Guild of Hypnostists samt American Board of Hypnotherapy´s , fastsatte krav for tavshedspligt, etik og moral.

Kravene kan findes på

  • www.psykoterapeutforeningen.dk
  • www.ngh.net
  • www.abh-abnlp.com

Tavshedspligten er hos mig fuldkommen og journaler opbevares bag dobbelt låste døre.

Jeg kører min forretning i fuld overensstemmelse med de fastsatte GDPR krav